Распоред наставе
Студијски програм:
  • Заједничка година
  • Рачунарство и информатика
  • Електроника и телекомуникације
  • Електроенергетика и аутоматика
  • Остали факултети/курсеви
  • II циклус
Година:
  • Прва година
Распоред важи од: 23.10.2017. год.
Напомена:

Предавања (теоретска настава) у распореду је написана великим словима (нпр. ПРОГРАМИРАЊЕ I).
Вјежбе, рачунске и лабораторијске, у распореду су написани малим словима (нпр. Програмирање 1). Вјежбе се неће одржавати у првој седмици од почетка наставе, односно, од 02. до 06.10.2017. године.
У обичним заградама, у распореду, означена је група студената која има наставу у датом термину, нпр. (1) или (Л1).
У угластим заградама означена је просторија у којој се настава изводи, нпр. [1101] или [Амфитеатар-ТФ].

Значење учионица:
Амфитеатар-ТФ-Амфитеатар на Технолошком факултету.
Амфитеатар-МФ-Амфитеатар на Машинском факултету.
Остале учионице/лабораторије се налазе на Електротехничком факултету.

Значење група:
РИ- студенти студијског програма Рачунарство и информатика.
ЕТ,ЕА-студенти студијског програма Електроника и телекомуникације и Електроенергетика и аутоматика.
I-рач. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1101 до 1145.
II-рач. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1146 до 1190.
III-рач. вј. за студ. чији је бр. инд. од 1191-11107 и од 1301-1331
IV-рач. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1201 до 1241.
1-лаб. вj. за студенте чији је бр. инд. од 1169 до 1188.
2-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1189 до 11107.
3-лаб. вj. за студенте чији је бр. инд. од 1201 до 1220.
4-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1221 до 1240.
5-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд.1241 и од 1301-1319.
6-лаб. вј. за студ. чији је бр. инд. од 1320-1331 и од 1101-1108.
7-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1109 до 1128.
8-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1129 до 1148.
9-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд.од 1149 до 1168.
Л1-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1301 до 1315.
Л2-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1316 до 1330.
Л3-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. 1331 и од 1201-1214.
Л4-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1215 до 1229.
Л5-лаб. вј. за студ. чији је бр. инд. од 1230-1241 и од 1101-1103.
Л6-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1104 до 1118.
Л7-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1119 до 1133.
Л8-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1134 до 1148.
Л9-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1149 до 1163.
Л10-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1164 до 1178.
Л11-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1179 до 1193.
Л12-лаб. вј. за студенте чији је бр. инд. од 1194 до 11107.

ТерминПонедељакУторакСриједаЧетвртакПетак
8:15hОснови електротехнике 1
(L1) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(8) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(9) [1007]
Математика 1
(I) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 1
(II) [1108]
Математика 1
(IV) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 1
(III) [1108]
Математика 1
(II) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(IV) [1108]
Основи електротехнике 1
(L9) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(4) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(I) [1101]
9:15hОснови електротехнике 1
(L2) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(9) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(8) [1007]
Математика 1
(I) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 1
(II) [1108]
Математика 1
(IV) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 1
(III) [1108]
Математика 1
(II) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(IV) [1108]
Основи електротехнике 1
(L10) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(5) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(I) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(4) [1007]
10:15hОснови електротехнике 1
(L4) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(6) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(7) [1007]
Математика 1
(I) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(II) [1108]
Математика 1
(IV) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(III) [1108]
Математика 1
(II) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(IV) [1108]
Основи електротехнике 1
(L11) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(I) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(3) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(5) [1007]
11:15hОснови електротехнике 1
(L8) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(7) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(6) [1007]
Основи електротехнике 1
(I) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(II) [1108]
Основи електротехнике 1
(IV) [1101]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(III) [1108]
Математика 1
(III) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(IV) [1108]
Основи електротехнике 1
(L12) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(I) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(3) [1007]
12:15hОснови електротехнике 1
(L3) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(1) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(2) [1007]
Основи електротехнике 1
(I) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(II) [1108]
Основи електротехнике 1
(IV) [1101]
--------------------------
Програмирање 1
(III) [1108]
Математика 1
(III) [1101]
Основи електротехнике 1
(L6) [2108]
13:15hОснови електротехнике 1
(L5) [2108]
--------------------------
Основи рачунарске технике
(2) [1006]
--------------------------
Програмирање 1
(1) [1007]
Програмирање 1
(II) [1108]
Програмирање 1
(III) [1108]
Математика 1
(III) [1101]
ДРУШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(СОЦИОЛОГИЈА) [1101]
--------------------------
ДРШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(ВЈEШТИНЕ КОМ) [1103]
14:15hОснови електротехнике 1
(L7) [2108]
ДРУШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(СОЦИОЛОГИЈА) [1101]
--------------------------
ДРШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(ВЈEШТИНЕ КОМ) [1103]
15:15hДРУШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(ФИЛОЗОФИЈА) [1108]
16:15hДРУШТВЕНИ ПРЕДМЕТ
(ФИЛОЗОФИЈА) [1108]
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(RI) [Амфитеатар-МФ]
17:15hОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
(сви) [Амфитеатар-МФ]
МАТЕМАТИКА I
(сви) [Амфитеатар-ТФ]
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(ET, EA) [Амфитеатар-ТФ]
--------------------------
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(RI) [Амфитеатар-МФ]
18:15hПРОГРАМИРАЊЕ I
(сви) [Амфитеатар-ТФ]
ОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
(сви) [Амфитеатар-МФ]
МАТЕМАТИКА I
(сви) [Амфитеатар-ТФ]
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(ET, EA) [Амфитеатар-ТФ]
--------------------------
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(RI) [Амфитеатар-МФ]
19:15hПРОГРАМИРАЊЕ I
(сви) [Амфитеатар-ТФ]
ОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ
(сви) [Амфитеатар-МФ]
МАТЕМАТИКА I
(сви) [Амфитеатар-ТФ]
ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I
(ET, EA) [Амфитеатар-ТФ]
-

Status
Obrada...