Распоред наставе
Студијски програм:
  • 0 - Заједничка година
  • 1 - Рачунарство и информатика
  • 2 - Електроника и телекомуникације
  • 3 - Електроенергетика и аутоматика
  • 4 - Други факултети
Година:
  • Прва година

Распоред важи од: 02.03.2020. год.
НАПОМЕНА:

Предавања су у распореду означена великим словима (нпр. ПРОГРАМИРАЊЕ 2).
У угластим заградама означена је просторија у којој се настава изводи (нпр. [1101]), МФ - Машински факултет, ТФ - Технолошки факултет

Значење група:
П1 - група студената који су са студијског програма Рачунарство и информатика
П2 - група студената који су са студијског програма Електроника и телекомуникације и Електроенергетика и аутоматика
A01 - група за аудиторне вјежбе за студенте чији је број индекса од 1101/19 до 1153/19
A02 - група за аудиторне вјежбе за студенте чији је број индекса од 1154/19 до 1191/19
A03 - група за аудиторне вјежбе за студенте чији је број индекса од 1201/19 до 1232/19, те од 1301/19 до 1335/19
Л01 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1101/19 до 1115/19
Л02 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1116/19 до 1130/19
Л03 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1131/19 до 1145/19
Л04 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1146/19 до 1160/19
Л05 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1161/19 до 1175/19
Л06 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1176/19 до 1191/19
Л07 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1201/19 до 1215/19
Л08 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1216/19 до 1230/19
Л09 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1231/19, 1232/19 i 1301/19 до 1313/19
Л10 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1314/19 до 1328/19
Л11 - група за лабораторијске вјежбе за студенте чији је број индекса од 1329/19 до 1335/19

ТерминПонедељакУторакСриједаЧетвртакПетак
8:15hОснови електротехнике 2
(Л01) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л02) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л08) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(Л07) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л08) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л02) [2109 (Физика)]
Математика 2
(А01) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 2
(А02) [1103]
Математика 2
(А03) [1110]
--------------------------
Физика
(А01) [1108]
Математика 2
(А02) [1108]
--------------------------
Програмирање 2
(А03) [1101]
9:15hОснови електротехнике 2
(Л02) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л01) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л04) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(Л08) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л07) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л10) [2109 (Физика)]
Математика 2
(А01) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 2
(А02) [1103]
Математика 2
(А03) [1110]
--------------------------
Физика
(А01) [1108]
Математика 2
(А02) [1108]
--------------------------
Програмирање 2
(А03) [1101]
10:15hОснови електротехнике 2
(Л03) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л04) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л01) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(Л09) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л10) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л07) [2109 (Физика)]
Математика 2
(А01) [1101]
--------------------------
Основи електротехнике 2
(А02) [1103]
Математика 2
(А03) [1110]
--------------------------
Програмирање 2
(А01) [1108]
--------------------------
Физика
(А02) [1103]
Математика 2
(А02) [1108]
--------------------------
Физика
(А03) [1101]
11:15hОснови електротехнике 2
(Л04) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л03) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л05) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(Л10) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л09) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л06) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(А01) [1101]
Основи електротехнике 2
(А03) [1101]
--------------------------
Програмирање 2
(А01) [1108]
--------------------------
Физика
(А02) [1103]
Физика
(А03) [1101]
12:15hОснови електротехнике 2
(Л05) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л06) [1007 (BIT Alliance)]
--------------------------
Физика
(Л03) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(Л11) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Физика
(Л09) [2109 (Физика)]
Основи електротехнике 2
(А01) [1101]
Основи електротехнике 2
(А03) [1101]
--------------------------
Програмирање 2
(А02) [1103]
13:15hОснови електротехнике 2
(Л06) [2108 (ОЕТ)]
--------------------------
Програмирање 2
(Л05) [1007 (BIT Alliance)]
Основи електротехнике 2
(А01) [1101]
Основи електротехнике 2
(А03) [1101]
--------------------------
Програмирање 2
(А02) [1103]
14:15hПрограмирање 2
(Л11) [1006]
15:15hОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2
(сви) [Амфитеатар ТФ]
ПРОГРАМИРАЊЕ 2
(сви) [Амфитеатер МФ]
16:15hОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2
(сви) [Амфитеатар ТФ]
МАТЕМАТИКА 2
(П01) [Амфитеатер МФ]
ПРОГРАМИРАЊЕ 2
(сви) [Амфитеатер МФ]
ФИЗИКА
(сви) [Амфитеатар ТФ]
17:15hОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 2
(сви) [Амфитеатар ТФ]
МАТЕМАТИКА 2
(П01) [Амфитеатер МФ]
ПРОГРАМИРАЊЕ 2
(сви) [Амфитеатер МФ]
ФИЗИКА
(сви) [Амфитеатар ТФ]
18:15hМАТЕМАТИКА 2
(П01) [Амфитеатер МФ]
ФИЗИКА
(сви) [Амфитеатар ТФ]
19:15h
20:15h

Status
Obrada...