Sedmični pregled rasporeda po lokaciji
Datum:
Lokacija:
 • [1006] Računarska sala
 • [1007] Računarska sala
 • [1009] Računarska sala (stara1012)
 • [1010] Računarska sala (LANACO 1)
 • [1012] Računarska sala (BRAVO 1)
 • [1013] Računarska sala (BRAVO 2)
 • [1014] Računarska sala (LANACO 2)
 • [1101] Učionica (1101)
 • [1102] Učionica (1102)
 • [1103] Učionica (1103)
 • [1104] Učionica (1104)
 • [1105] Učionica (1105)
 • [1106] Učionica (1106)
 • [1107] Učionica (1107)
 • [1108] Učionica (1108)
 • [1109] Učionica (1109)
 • [1110] Učionica (1110)
 • [1203] Laboratorija za analognu elektroniku
 • [1204] Laboratorija za digitalnu elektroniku
 • [1204A] Laboratorija za projektovanje digitalnih sistema
 • [1325] Konferencijska sala
 • [1326] Mala konferencijska sala
 • [2007] Sala za sastanke
 • [2108] Laboratorija za opštu elektrotehniku
 • [2901] Laboratorija za automatiku 1
 • [2902] Laboratorija za automatiku 2
 • [3001] Amfiteatar
 • [MF-AMF] Mašinski fakultet - amfiteatar
 • [TF-AMF] Tehnološki fakultet - amfiteatar

Raspored za lokaciju '[1006] Računarska sala' u periodu od 08.03.2021. - 14.03.2021.
TerminPONUTOSRIČETPETSUBNED
07:00-------
08:00- Arhitektura računara-----
09:00- Arhitektura računara-----
10:00- Arhitektura računara-----
11:00- Arhitektura računara-----
12:00-------
13:00---Metodi vještačke inteligencije---
14:00---Metodi vještačke inteligencije---
15:00---Metodi vještačke inteligencije---
16:00---Metodi vještačke inteligencije---
17:00-------
18:00-------
19:00-------
20:00-------
21:00-------
22:00-------

Status
Obrada...